SLUŽBY

Výcvik vašich koní, mladých koní a obsedání

Naším hlavním a nejdůležitějším posláním je práce s mladými koňmi a jejich příprava pro život vedle lidí.
Klademe velký důraz na to, aby se spolupráce s člověkem stala pro koně prioritou a byli mu dobrými partnery ať pro vyjížďky do lesa nebo pro sportovní výkony.

Dobrý začátek je mnohem lepší a levnější varianta než náprava chyb.
Budete - li však chtít posunout i vašeho již obsedlého/ježděného koně, určitě vám také rádi pomůžeme.

Cesta pro koně s problémem

Tato možnost je o mnoho náročnější než práce s nezkaženými koňmi. 
Máte-li však koně, který se svým chováním vymyká (v jakékoli fázi výcviku), nevíte-li si rady s nějakým konkrétním chováním nebo váš kůň odmítá spolupracovat, nabízíme možnost diagnostiky "problému" a pokusíme se vašemu koni (později i vám) ukázat cestu zpět, k jeho přirozenosti.

Individuální lekce

Po domluvě je možné navštěvovat vás ve vaší stáji - pouze pravidelná spolupráce.

Lekce aktuálně vede Nikča Čejdová, která je sice ve světě učitelů nová, ale rozhodně se neztratí a její zkušenosti, nabité naší letitou spoluprácí, vám bude velmi ráda trpělivě předávat!

Moje individuální lekce jsou v této době a nejbližší budoucnosti nedostupné neboť se snažím volný čas věnovat rodině :-)

ICWH pro SPORT

Dlouhou dobu cítím, že bych chtěla podpořit větší skupinu lidí a širší (převážně sportovní) veřejnosti v pochopení základních mechanismů a principů při manipulaci s koněm.

Často říkám větu "kdyby těchto pár věcí pochopil každý, bylo by mnohem méně problematických koní a mnohem méně frustrovaných majitelů".

Tento projekt je v plenkách a hned, jak bude moci spatřit světlo světa, vás o tom budeme informovat!


ICWH pro "TRENÉRY"

 S přibývající osvětou a také s přibývajícími problémy (způsobenými čímkoli) v koňském světě je stále větší touha po vzdělání.

Trénování je však činnost, kterou když chcete dělat dobře, má své (mnohdy dost omezené) limity.
Z toho důvodu je dle mého názoru velmi podstatné aby se zvětšoval okruh lidí, kteří opravdu ví, jak lidem a jejich koním pomoci a kteří jsou otevření svým přístupem k různým cestám

V mojí hlavě tak vzniká projekt, který by podporoval a posouval trenéry (jakéhokoli směru) k novým myšlenkám, díky vzájemnému sdílení a učení.
Ještě mi dejte chvíli času, ale myslím, že bude o co stát!

Kurzy

Vzhledem ke změnám našeho životního režimu opět postupně zavedeme možnost kurzů u vás ve stáji - po celé ČR.
Kurzy budeme směřovat na zimní období kdy pro nás nebude možné aktivně fungovat ve venkovních podmínkách.
Kurzy bude možné pořádat pouze ve stájích s halou a zázemím kde se půjde ohřát a být s malým dítětem.

Kurzy budou dvoudenní. 

Kurzy povedu já s částečnou asistencí Nikči Čejdové, mojí "trenérské žákyně", která pak bude schopna případně přibrat na častější tréninky některé z vás, kteří se budete chtít dál zdokonalovat, ale moje kapacita tomu bohužel nebude stačit!